0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Patní deska - předběžný odhad řešení

Při návrhu konstrukce je výhodné předem odhadnout ohybovou tuhost styčníků, které budou detailně navrženy na jiné úrovni výrobní přípravy, a s touto tuhostí provést statické řešení konstrukce. Na základě studia řady typických kotvení s nevyztuženou patní deskou byly vypracovány vztahy pro předběžný odhad počáteční pružné ohybové tuhosti patky ve tvaru

kde z je rameno vnitřních sil. Udává vzdálenost středu tlačené pásnice a řady kotevních šroubů.

Rameno vnitřních sil pro předběžný odhad ohybové tuhosti

Literatura

Wald F., Bauduffe N., Sokol Z.: Preliminary Prediction of the Column-Base Stiffness, v Steel Structures of the 2000´s, Istanbul 2000.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.