0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vlastnosti absolutního styčníku

V tomto okně lze určit či změnit polohu a způsob podepření absolutních styčníků. Poloha styčníků je určena absolutními souřadnicemi [X,Y,Z] v globálním souřadném systému. Pro přesné stanovení souřadnic lze využít rozšířených funkcí zadávacího pole včetně pomocného kalkulátoru. Tlačítko "Přidat lokální souřadný systém styčníku" umožňuje natočit podepření styčníku a tím transformovat reakce do potřebných směrů. Zadávání souřadného systému probíhá v okně "Souřadný systém styčníku".

V pravé části okna v rámu "Vnější podpora" je možné změnit parametry podepření. Tyto parametry jsou popsány v kapitole "Podpory". Pokud má být styčník podepřen pružně, je možné tento způsob podepření zadat v okně "Speciální vlastnosti styčníku", které se spouští tlačítkem "Speciální" v levém dolním rohu okna.

Okno "Vlastnosti absolutního styčníku"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.