0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Spoj

Základní obrazovka úlohy slouží k zadání a úpravě seznamu zatěžovacích případů. Zatěžovacím případem rozumíme kombinaci návrhových hodnot vnitřních sil a momentů, které se ve shodný okamžik vyskytují v konstrukci. Zatěžovací případy jsou použity pro ověření únosnosti spoje. Na této stránce se zadává pouze seznam zatěžovacích případů, samotné hodnoty zatížení se zadávají v části "Zatížení". Pro vkládání a mazání zatěžovacích případů slouží tlačítka "Přidat" a "Odstranit" u tabulky zatěžovacích případů, název existujícího zatěžovacího případu je možné změnit tlačítkem "Upravit". Pomocí tlačítka "Import" je možné naimportovat seznam zatěžovacích případů včetně hodnot zatížení z *.txt nebo *.csv souborů. Nastavení importu lze měnit v okně "Import zatížení".

Tlačítka pro práci se zatěžovacími případy

Tlačítko "Typ přípoje" umožňuje změnu typu styčníku, tlačítko "Typ přípoje" pak počet a typ jednotlivých přípojů respektive typ patky. Změna styčníku či přípojů vymaže všechna doposud zadaná nastavení (zatížení, geometrie styčníku apod.).

Rozsah zadávaných vlastností se liší dle typu detailu:

Napojení nosníku na sloup

Styčník napojení nosníku na sloup

Zadávání napojení nosníků na sloup se skládá z následujících částí:

Následuje zadávání jednotlivých přípojů.

Délkové napojení nosníku

Délkové napojení nosníku

Zadávání délkového napojení nosníku se skládá z následujících částí:

Následuje zadávání jednotlivých přípojů. Povoleny jsou přípoje s kloubovou a ohybově tuhou čelní deskou.

Přípoj nosníku na průvlak

Přípoj nosníku na průvlak

Zadávání přípoje nosníku na průvlak se skládá z následujících částí:

Následuje zadávání jednotlivých přípojů. Pro tento typ je povolen pouze přípoj kloubovou čelní deskou.

Styčník příhradové konstrukce

Styčník příhradové konstrukce

Zadávání styčníku příhradové konstrukce se skládá z následujících částí:

Patka zabetonovaného sloupu

Zabetonovaná patka

Zadávání patky zabetonovaného sloupu se skládá z následujících částí:

Patka s tuhou patní deskou

Patka s tuhou patní deskou

Úloha s patním plechem obsahuje tyto částí:

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.