0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Volba normy

Toto okno slouží k volbě návrhové normy a odpovídající národní přílohy, případně též ke změně dílčích součinitelů. V programu jsou dostupné dvě návrhové normy: "EN 1992-1-1" (navrhování pozemních staveb) a "EN 1992-2" (navrhování mostních konstrukcí).  Pro normy jsou dostupné různé národní přílohy a též varianty "Uživatelská" a "Standardní EC".  Volba "Standardní EC" provádí výpočet dle základního znění návrhové normy, tedy bez žádné národní přílohy. Volba "uživatelská" umožňuje zadat vlastní hodnoty dílčích součinitelů γM a ostatních parametrů při základních i mimořádných návrhových kombinací.

Přehled součinitelů dle jednotlivých národních příloh je uveden v teoretické části nápovědy v kapitole "Národní přílohy".

Pokud je zaškrtnuto nastavení "Minimální stupeň vyztužení desky dle ČSN 73 1201 - kap. 8.5.2", je prováděna kontrola minimálního stupně vyztužení pro prvky typu "Deska". Více informací je uvedeno v části "Konstrukční zásady" teoretické části nápovědy.

Tlačítko "Výchozí" po stisknutí nabízí rozbalitelný seznam s následujícími možnostmi:

Převzít výchozí nastavení

  • Nastaví parametry dialogového okna dle výchozích nastavení

Uložit nastavení jako výchozí

  • Převezme aktuální parametry jako nové výchozí nastavení

Použití dílčích součinitelů spolehlivosti je popsáno v teoretické části nápovědy.

Dialogové okno "Volba normy"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.