0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posunout

Pomůcka "Posunout" slouží k posunu či ke kopírování objektů posunem. Chování tohoto nástroje lze ovlivnit v dialogovém okně "Posunout", které se po vybrání pomůcky v ovládacím stromečku objeví.

Dialogové okno "Posunout"

Způsob manipulace určuje, zda nástroj pouze posune průřez (či jeho část) nebo stávající objekty zachová a bude vytvářet nové kopírováním.

Tímto nástrojem lze přesouvat/kopírovat aktivní ("Zaměřený") objekt, všechny objekty nebo pouze vybrané prvky. Toto chování ovlivňuje nastavení "Prvky k manipulování". Varianta "Všechny" aplikuje úpravu na všechny objekty, varianta "Vybrané" pouze na vybrané (zeleně zvýrazněné) objekty. Režim výběru objektů se zapíná pomocí tlačítek v nástrojové liště nad pracovní plochou.

Tlačítka pro aktivaci výběrů

Prvky musí být vybrané již před výběrem nástroje v ovládacím stromečku. V opačném případě tato volba není dostupná.

Kopírování vybraných objektů

Jako poslední se zadává samotný vektor posunutí, který je rozložen do směrů dle hlavních os X a Y. Aby bylo možné posunutí či kopírování provést, je nutné, aby minimálně jedna složka posunutí byla nenulová.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.