0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<weakening>

Tato část obsahuje jednotlivá oslabení dílce. Jedná se o nepovinnou součást. Pokud není zadána, oslabení není uvažováno. Každé oslabení je označeno elementem <weakening>. Ten podporuje následující atributy:

start

  • Počátek úseku oslabení. Pokud není zadáno, je uvažováno jako počátek dílce

end

  • Konec úseku oslabení. Pokud není zadáno, je uvažováno jako konec dílce

n1, n2, n3, d1, d2, d3, b1, b2, b3, a1, a2, a3

  • Geometrické vlastnosti dle okna programu. Pokud nejsou zadány, jsou rovny nule

fill1, fill2, fill3

  • Nastavení, zda je oslabení vyplněno či nikoliv. Možné hodnoty: "true" (vyplněno), "false" (nevyplněno)

Část oslabení dílce

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.