0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Materiály

V této části je možné zadat materiály, které budou použity při posuzování dané úlohy:

Beton

V této části lze vybrat třídu betonu. Je možné využít seznam přednastavených tříd, který lze vyvolat tlačítkem "Katalog", nebo zadat materiál s vlastními charakteristikami (tlačítko "Vlastní").

Výztuž podélná a příčná

Tyto části slouží k zadání třídy betonářské oceli, která je použita jako podélná výztuž desky respektive smyková výztuž nad sloupem. Je možné využít seznam přednastavených tříd, který lze vyvolat tlačítkem "Katalog", nebo zadat materiál s vlastními charakteristikami (tlačítko "Vlastní").

Kromě tlačítka pro zadávání materiálů obsahuje zadávací rám též přehled zvolených materiálů (beton, podélná výztuž a smyková výztuž) včetně jejich základních charakteristik.

Zadávací rám "Materiály"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.