0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Spojky členěného průřezu

V tomto dialogovém okně lze zadat vlastnosti spojek členěného průřezu. Základním údajem je "Vzdálenost spojek L1", tedy vzdálenost mezi jednotlivými spojkami. Dále je nutné vybrat typ spojek. Návrhová norma (kapitola 6.4) rozlišuje dva typy spojek: "Rámové" a "Příhradové". U rámových spojek je nutné zadat výšku a tloušťku spojek, pro příhradové se vybírá tvar příhradoviny a plocha průřezu spojky.

Posouzení spojek je popsáno v teoretické části nápovědy.

Dialogové okno "Spojky členěného průřezu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.