0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<sections>

Tato část obsahuje informace o použitých průřezech. Jedná se o nepovinnou součást XML souboru. Každý průřez v této části je označen elementem <section>. Ten podporuje následující atributy:

id

  • jedinečné identifikační číslo průřezu, povinné

type

  • typ průřezu, povinné. Seznam dostupných typů je uveden pro jednotlivé druhy materiálů v následujících tabulkách

name

  • název průřezu. Pro válcované průřezy se jedná o povinný údaj, dle kterého je průřez vyhledáván v databázi. U ostatních typů průřezů se jedná o nepovinný údaj, který slouží pouze k identifikaci průřezu v konstrukci.

material

  • ID materiálu, který je přiřazen průřezu, povinné

Jednotlivé typy průřezů mají též dodatečné atributy, které jsou popsány níže.

Ocel

Výběr válcovaných profilů probíhá pomocí atributů "type" (výběr skupiny průřezů) a "name" (výběr konkrétního průřezu). Seznam dostupných hodnot pro atribut "type":

Název průřezu

Hodnota "type" pro XML

Název průřezu

Hodnota "type" pro XML

Tyče průřezu I(IPN)

STEEL_I_ROLLED_I

Tyče průřezu UPE

STEEL_U_ROLLED_UPE

Tyče průřezu IE

STEEL_I_ROLLED_IE

Tyče průřezu UAP

STEEL_U_ROLLED_UAP

Tyče průřezu IPE

STEEL_I_ROLLED_IPE

Tyče průřezu L rovnoramenné

STEEL_L_ROLLED_EQUAL

Tyče průřezu HE

STEEL_I_ROLLED_HE

Tyče průřezu L nerovnoramenné

STEEL_L_ROLLED_UNEQUAL

Tyče průřezu HL

STEEL_I_ROLLED_HL

Trubky bezešvé kruhový průřez

STEEL_CH_ROLLED_CSN

Tyče průřezu HD

STEEL_I_ROLLED_HD

MSH kruhový průřez

STEEL_CH_ROLLED_MSH

Tyče průřezu HP

STEEL_I_ROLLED_HP

Trubky bezešvé obdélníkový průřez

STEEL_RH_ROLLED_CSN

Tyče průřezu W

STEEL_I_ROLLED_W

MSH obdélníkový průřez

STEEL_RH_ROLLED_MSH

Tyče průřezu UB

STEEL_I_ROLLED_UB

Trubky bezešvé čtvercový průřez

STEEL_RH_ROLLED_CSN_SQ

Tyče průřezu UC

STEEL_I_ROLLED_UC

MSH čtvercový průřez

STEEL_RH_ROLLED_MSH_SQ

Tyče průřezu U(UPN)

STEEL_U_ROLLED_U

Tyče průřezu T

STEEL_T_ROLLED

Tyče průřezu UE

STEEL_U_ROLLED_UE

Atribut "name" odpovídá názvu průřezu v databázi. Tuto hodnotu lze v okně "Katalog průřezů" kopírovat do schránky pomocí klávesové zkratky "Ctrl" + "C".

Název profilu pro atribut <name>

Podle tohoto atributu je válcovaný průřez vyhledáván v databázi, proto musí být text identický s názvem v programu.

Válcovaný profil v xml

Hodnoty atributu "type" pro "celistvé svařované" průřezy jsou uvedeny v následující tabulce. Ta též obsahuje seznam atributů definující jednotlivé rozměry průřezu. Hodnoty se v těchto případech zadávají v metrech.

Název průřezu

Hodnota "type" pro XML

Dodatečné atributy

I-průřez

STEEL_I_FABRICATED

"h" - výška průřezu; "bft" - šířka horní pásnice; "bfb" - šířka spodní pásnice; "tw" - tloušťka stojiny; "tft" - tloušťka horní pásnice; "tfb" - tloušťka spodní pásnice

U-průřez

STEEL_U_FABRICATED

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice

Úhelník

STEEL_L_FABRICATED

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "t1" - tloušťka svislé stěny průřezu; "t2" - tloušťka vodorovné stěny průřezu

Trubka kulatá

STEEL_CH_FABRICATED

"D" - vnější průměr trubky; "t" - tloušťka stěny trubky

Trubka hranatá

STEEL_RH_FABRICATED

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka svislé stěny průřezu; "tf" - tloušťka vodorovné stěny průřezu

T-průřez

STEEL_T_FABRICATED

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice

Pi-průřez

STEEL_Pi_FABRICATED

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice; "c" - vzdálenost svislé osy stojiny od svislé osy průřezu

Kříž

STEEL_CROSS_FABRICATED

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka svislé stěny průřezu; "tf" - tloušťka vodorovné stěny průřezu

II-průřez

STEEL_II_FABRICATED

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice; "c" - vzdálenost svislé osy stojiny od svislé osy průřezu

"Plné" průřezy lze zadat pomocí následujících hodnot:

Název průřezu

Hodnota "type" pro XML

Dodatečné atributy

Tyč kulatá

STEEL_CS

"D" - vnější průměr průřezu

Tyč hranatá

STEEL_RS

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu

Plný hranatý průřez v xml

"Složené válcované" průřezy musejí mít kromě výše uvedených atributů zadán i atribut "typeinternal". Tímto atributem je definován typ válcovaného profilu, z kterého se složený průřez skládá. Může nabývat hodnot, které jsou vyjmenovány výše jako hodnoty atributu "type" pro válcované průřezy. Atribut "name" pro složené válcované průřezy musí odpovídat pojmenování konkrétního průřezu v databázi programu (problematika popsána výše).

Přehled hodnot atributu "type" pro složené válcované průřezy:

Název průřezu

Hodnota pro XML

Složený průřez 2xU

STEEL_RH_COMPOSED

Složený průřez z I-profilů

STEEL_II_COMPOSED

"Členěné válcované" průřezy musejí mít kromě výše uvedených atributů zadány též atributy "typeinternal" a "distance". Atributem "typeinternal" je definován typ válcovaného profilu, z kterého se složený průřez skládá. Může nabývat hodnot, které jsou vyjmenovány výše jako hodnoty atributu "type" pro válcované průřezy. Atribut "distance" udává hodnotu vzdálenosti dílčích profilů v průřezu v metrech. Atribut "name" pro členěné válcované průřezy musí odpovídat pojmenování konkrétního průřezu v databázi programu (problematika popsána výše).

Přehled hodnot atributu "type" pro členěné válcované průřezy:

Název průřezu

Hodnota "type" pro XML

Název průřezu

Hodnota "type" pro XML

Členěný, 2xI

STEEL_BUILTUP_II

Členěný, 2xU uzavřený

STEEL_BUILTUP_L2_LOW

Členěný, 2xU uzavřený

STEEL_BUILTUP_UU_O

Členěný, 2xU uzavřený

STEEL_BUILTUP_L2_CROSS

Členěný, 2xU otevřený

STEEL_BUILTUP_UU_I

Členěný, 2xU uzavřený

STEEL_BUILTUP_LU_HIGH

Členěný, 4xL

STEEL_BUILTUP_L4

Členěný, 2xU uzavřený

STEEL_BUILTUP_LU_LOW

Členěný, 2xU uzavřený

STEEL_BUILTUP_L2_HIGH

Členěný průřez v xml

Dřevo

Hodnoty atributu "type" pro dřevěné průřezy jsou uvedeny v následující tabulce. Ta též obsahuje seznam atributů definující jednotlivé rozměry průřezu. Hodnoty se v těchto případech zadávají v metrech.

Název průřezu

Hodnota "type" pro XML

Dodatečné atributy

Obdélník

WOOD_SQUARED_RECT

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu

T-průřez

WOOD_SQUARED_T

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice

I-průřez

WOOD_SQUARED_I

"h" - výška průřezu; "bft" - šířka horní pásnice; "bfb" - šířka spodní pásnice; "tw" - tloušťka stojiny; "tft" - tloušťka horní pásnice; "tfb" - tloušťka spodní pásnice

Pi-průřez

WOOD_SQUARED_Pi

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice; "c" - vzdálenost svislé osy stojiny od svislé osy průřezu

Kruh

WOOD_SQUARED_CIRCLE

"D" - vnější průměr průřezu

Obdélník složený

WOOD_COMPOSED_RS

"h" - výška dílčího průřezu; "b" - šířka dílčího průřezu; "n" - počet prvků složeného průřezu

členěný průřez

WOOD_COMPOSED_RO

"h" - výška dílčího průřezu; "b" - šířka dílčího průřezu; "n" - počet prvků členěného průřezuů "bm" - mezera mezi prvky členěného průřezu

Beton

Hodnoty atributu "type" pro betonové průřezy jsou uvedeny v následující tabulce. Ta též obsahuje seznam atributů definující jednotlivé rozměry průřezu. Hodnoty se v těchto případech zadávají v metrech.

Název průřezu

Hodnota "type" pro XML

Dodatečné atributy

Obdélník

CONCRETE_RS

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu

Dutý obdélník

CONCRETE_RH

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tft" - tloušťka horní pásnice; "tfb" - tloušťka spodní pásnice; "hnb" - výška spodního náběhu; "hnt" - výška horního náběhu; "bn" - šířka náběhu

T-průřez

CONCRETE_T_BASIC

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice

T-průřez, obecný

CONCRETE_T_GENERAL

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice; "c" - vzdálenost stojiny od levé strany průřezu

I-průřez

CONCRETE_I_BASIC

"h" - výška průřezu; "bft" - šířka horní pásnice; "bfb" - šířka spodní pásnice; "tw" - tloušťka stojiny; "tft" - tloušťka horní pásnice; "tfb" - tloušťka spodní pásnice

I-průřez, obecný

CONCRETE_I_GENERAL

"h" - výška průřezu; "bft" - šířka horní pásnice; "bfb" - šířka spodní pásnice; "tw" - tloušťka stojiny; "tft" - tloušťka horní pásnice; "tfb" - tloušťka spodní pásnice; "hnb" - výška spodního náběhu; "bnb" - šířka dolního náběhu; "hnt" - výška horního náběhu; "bnt" - šířka horního náběhu

Kruh

CONCRETE_CS

"D" - vnější průměr průřezu

Prstenec

CONCRETE_CH

"D1" - vnější průměr průřezu; "D2" - vnější průměr průřezu

Lichoběžník

CONCRETE_TRAPEZE

"bb" - šířka průřezu dole; "bt" - šířka průřezu nahoře; "h" - výška průřezu

Obdélník s oblouky

CONCRETE_RS_ARC

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu

Zdivo

Hodnoty atributu "type" pro zděné průřezy jsou uvedeny v následující tabulce. Ta též obsahuje seznam atributů definující jednotlivé rozměry průřezu. Hodnoty se v těchto případech zadávají v metrech.

Název průřezu

Hodnota "type" pro XML

Dodatečné atributy

Obdélník

MASONRY_RS

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu

Dutý obdélník

MASONRY_RH

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "twl" - šířka levé stěny; "twp" - šířka pravé stěny; "tft" - výška horní stěny; "tfb" - výška dolní stěny

T-průřez

MASONRY_T

"h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice

Kříž

MASONRY_L

"b1" - šířka průřezu; "h1" - výška střední části; "b2" - šířka horního ramene; "h2" - výška horního ramene; "s1" - vzdálenost horního ramene od pravého okraje; "b3" - šířka dolního ramene; "h3" - výška dolního ramene; "s2" - vzdálenost dolního ramene od pravého okraje

I-průřez

CONCRETE_I_BASIC

"h" - výška průřezu; "bft" - šířka horní pásnice; "bfb" - šířka spodní pásnice; "tw" - tloušťka stojiny; "tft" - tloušťka horní pásnice; "tfb" - tloušťka spodní pásnice

Kruh

CONCRETE_CS

"D" - vnější průměr průřezu

Prstenec

CONCRETE_CH

"D1" - vnější průměr průřezu; "D2" - vnější průměr průřezu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.