0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dolní pás

Toto okno slouží k zadání nadvýšení dolního pásu u vazníkových konstrukcí. V horní části okna lze vybrat tvar nadvýšení, v dolní se pak zadává velikost nadvýšení a počet polí v jednotlivých částech dolního pásu. Celkový počet polí je roven hodnotě, která byla zadána v okně "Rozměry konstrukce". Součet polí v jednotlivých úsecích musí být shodný s celkovým počtem. Proto program v průběhu zadávání hodnoty v jednotlivých  zadávacích polích upravuje. Po potvrzení tlačítkem "OK" se zadané parametry předají do konstrukce v hlavním okně generátoru.

Zadání nadvýšení dolního pásu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.