0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Souřadný systém styčníku

Souřadný systém styčníků slouží k natočení podpory daného styčníku. Počátek natočeného lokálního souřadného systému je vždy roven absolutním souřadnicím styčníku. Pro zadání souřadného systému styčníku je nutné zadat libovolný bod na nové ose X a libovolný bod v kladné polorovině XY. Na základě těchto údajů program sestrojí souřadný systém, vůči kterému je poté vztaženo podepření styčníku. Osa X je definována souřadnicemi styčníku a bodem na ose X, osa Y je sestrojena ze styčniku (počátku lokálního souřadného systému) kolmo vůči ose X tak, aby vzniklá kladná polorovina XY procházela druhým zadaným bodem. Osa Z je pak vztyčena dle pravidel pravoúhlého souřadného systému.

Aby bylo možné lokální souřadný systém styčníku sestrojit, je nutné, aby samotný styčník a dva zadané body neležely v přímce či dokonce měly shodné souřadnice.

Souřadné systémy styčníků se nejčastěji využívají v případech, kdy je nutné získat reakce v natočeném souřadném systému, případně když je styčník podepřen v jiném směru než jsou směry hlavních os X, Y a Z.

Dialogové okno "Souřadný systém styčníku"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.