0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatížení při požární situaci

Vnitřní síly, které vstupují do posudku požární situace, mají být spočteny pro mimořádné požární kombinace, pro něž platí pravidla, stanovená v normě ČSN EN 1990. Tyto kombinace mají obecně tvar

kde je:

Gk

  • charakteristické hodnoty stálých zatížení

Qk,1

  • charakteristická hodnota jednoho proměnného zatížení

Qk,i

  • charakteristické hodnoty ostatních proměnných zatížení

Ad(t)

  • návrhové hodnoty zatížení z požárního namáhání závislé na čase t

γGA

  • dílčí součinitel stálých zatížení pro mimořádnou situaci

ψ1,12,i

  • kombinační součinitele

Pro tuto kombinaci je možno přijmout zjednodušené pravidlo, že ji lze stanovit pro čas t=0 a tyto účinky považovat za stálé po celou dobu požárního namáhání. Program tedy předpokládá, že vnitřní síly, které jsou zadány jako vstupní hodnoty, jsou spočteny pro takovouto kombinaci.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.