0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<coordinateSystems>

Tato část obsahuje informace o uživatelských souřadných systémech, které mohou být použity k definování natočení podpor styčníků. Jedná se o volitelnou součást XML souboru. Každý souřadný systém v této části je označen elementem <coordinateSystem>. Souřadné systémy obsahují následující atributy:

id

  • jedinečné identifikační číslo souřadného systému, povinné

x_x

  • x-ová složka vektoru určujícího směr osy x s.s, povinné

x_y

  • y-ová složka vektoru určujícího směr osy x s.s, povinné

x_z

  • z-ová složka vektoru určujícího směr osy x s.s, povinné

xy_x

  • x-ová složka vektoru určujícího rovinu, ve které leží osy x a y s.s, povinné

xy_y

  • y-ová složka vektoru určujícího rovinu, ve které leží osy x a y s.s, povinné

xy_z

  • z-ová složka vektoru určujícího rovinu, ve které leží osy x a y s.s, povinné

Část <coordinateSystems> se dvěma souřadnými systémy

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.