0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zabetonovaný sloup - odhady řešení

Pro předběžný návrh je možno uvažovat s tím, že při použití betonu C20/25 a lepšího, patka zabetonovaná do hloubky H= 3bc je schopna přenést plnou výpočtovou plastickou momentovou únosnost ocelového sloupu z H-profilu z oceli S235 Mpl,Rd,S235.

Rovněž lze počítat s tím, že sloup vyhoví v patce ve smyku, bude-li společně s momentem Mpl,Rd,S235 patku zatěžovat posouvající síla VSd taková, aby platilo VSdVpl,Rd/4.

Betonový blok základu je třeba posoudit samostatně na smyk i na namáhání od zeminy. V případě kalichové patky se na podrcení posuzuje zálivka patky a vyztužený kalich se posuzuje na ohybový moment a na protlačení.

Příklady výpočtu návrhové únosnosti patek k tuhé ose sloupu jsou uvedeny v grafu a tabulkách spočtené podle navrženého výpočetního modelu pro některé obvyklé rozměry sloupů a patek. Je použit patní plech velikosti sloupu bez přesahu o takové tloušťce, aby byla únosnost v protlačení přibližně rovna únosnosti v podrcení. Rozměry jsou zobrazeny na obrázku dole. V následujícím grafu je zobrazena poměrná nutná hloubka zabetonování H/bc při zatížení omezeném únosností sloupu v ohybu Mpl,Rd a smyku Vpl,Rd. V tabulce je spočtena únosnost patky ve svislém směru v soudržnosti FRd, protlačení VRd, v podrcení pod patním plechem Fber,Rd, v podrcení bez použití patního plechu Fber,0,Rd při dané velikosti podbetonování d. Patka je bez smykové výztuže. Graf a tabulka jsou zpracovány pro ocel S235, beton C12/15, C20/25, C30/37, C40/50. Je použito součinitelů spolehlivosti γM0=1,15 a γc=1,5.

Geometrie patky použitá pro výpočet příkladu

Poměrná nutná hloubka zabetonování při působení Mpl,Rd a Vpl,Rd v uložení sloupu pro namáhání v ohybu a smyku, ocel S235, beton C30/37 a C40/50, součinitele spolehlivosti γM0 = 1,15 a γc = 1,5

Sloup

Zvolená geometrie patky

Návrhové únosnosti

typ

průřezu

kvalita betonu

d

[mm]

t

[mm]

a

[mm]

b

[mm]

a1

[mm]

b1

[mm]

H

[mm]

Npl,Rd

[kN]

VRd

[kN]

FRd

[kN]

Fber,Rd

[kN]

Fber,0,Rd

[kN]

HE100B

C12/15

C20/25

C30/37

C40/50

200

16

100

100

700

700

300

531

69

90

11

129

141

198

259

314

148

201

257

315

42

70

105

139

HE200B

C 12/15

C20/25

C30/37

C40/50

400

30

200

200

1400

1400

600

1596

860

349

432

502

483

679

889

1077

542

692

902

1096

126

206

314

419

HE300B

C12/15

C20/25

C30/37

C40/50

600

40

300

300

2100

2100

900

3045

594

775

959

1117

905

1272

1667

2020

1058

1371

1784

2163

240

399

599

799

kde je:

Npl,Rd

  • Únosnost ve svislém směru

VRd

  • Únosnost v soudržnosti

FRd

  • Únosnost v protlačení

Fber,Rd

  • Únosnost ovlivněná hloubkou podbetonováním sloupu a v podrcení s patním plechem

Fber,0,Rd

  • Únosnost ovlivněná hloubkou podbetonováním sloupu a v podrcení bez patního plechu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.