0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Klasifikace kotvení

Klasifikace styčníků podle jejich ohybové tuhosti slouží pro určení hranice, kdy je již tuhost kotvení tak veliká, že ji není třeba uvažovat při výpočtu, protože neovlivní rozložení vnitřních sil. Tato hranice závisí na typu konstrukce i globální analýzy. Konzervativní odhad této hranice pro přípoje nosníku na sloup je uveden v EN 1993-1-1.

Pro kotvení konstrukce je nutné rozlišit dva případy, rámy s neposuvnými styčníky a rámy s posuvnými styčníky, a pro ně provést konzervativní odhad přesnosti. Ten je pro mezní stav únosnosti 3% a pro mezní stav použitelnosti 20% (Wald, Jaspart; 1998). V běžných případech lze pro rámy s neposuvnými styčníky uvažovat pro

jako

pro interval

jako

a pro

jako

kde je poměrná štíhlost sloupu s kloubovým uložením na obou koncích. Konzervativně lze poslední výraz použít pro každou štíhlost. Při omezení poměrné štíhlosti lze uvažovat hranici 12EIc/Lc.

Rámy s posuvem patra jsou mnohem citlivější na tuhost patek. Pro rámy s posuvnými styčníky bude rozhodovat vodorovná deformace, viz (Wald, Jaspart; 1998), a příslušná hranice je

Klasifikace kotvení ohybovou tuhostí

Literatura

Wald F., Jaspart J. P.: Stiffness Design of Column Bases, v 2nd World Steel Conference, San Sebastian No.: 135, Journal of Constructional Steel Research Vol. 46, Nos. 1-3, 1998, ISSN 0143-974X.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.