0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dynamika

Tato část slouží k zadávání soustředěných hmot, což jsou přídavné prvky, které přímo nesouvisí se zadanou konstrukcí, avšak mají přímý vliv na dynamické chování konstrukce (například stroje apod.). Soustředěné hmoty je možné zadávat do jakéhokoliv styčníku konstrukce. Charakterizovány jsou přídavnou hmotností a výstředností vůči styčníku. Soustředěné hmoty se využívají při dynamických výpočtech (zjištění vlastních tvarů konstrukce).

Vkládání soustředěných hmot

Soustředěné hmoty lze graficky vkládat přímo kliknutím na styčník na pracovní ploše. V ovládacím stromečku musí být aktivní režim "Přidávat" v části "Soustředěné hmoty". Po přepnutí do tohoto se objeví dialogové okno "Prototyp soustředěné hmoty". Toto okno umožňuje nastavit vlastnosti (hmotnost a výstřednost), které budou přiřazeny nově soustředěným hmotám. Údaje odpovídají parametrům v dialogovém okně "Vlastnosti soustředěné hmoty". Při prvním otevření okna prototypu je nutné zadané vlastnosti potvrdit tlačítkem "OK". Následně je okno zobrazováno přímo v dolní tabulce, kde lze vlastnosti průběžně upravovat.

Vlastnosti prototypu ukotvené v zadávacím rámu

Soustředěné hmoty je možné zadávat též pomocí tabulky ve spodní části okna pomocí tlačítka "Přidat". Rozsah zadávaných veličiny je shodný, navíc je nutné vybrat číslo styčníku, kterému bude soustředěná hmota přiřazena.

Úprava a odsraňování soustředěných hmot

Úpravu či odstraňování soustředěných hmot je možné provádět po aktivaci příslušného režimu přímo na pracovní ploše nebo tlačítky v tabulce ve spodní části okna. Úprava probíhá v dialogovém okně "Vlastnosti soustředěné hmoty". Více vybraných soustředěných hmot najednou je možné odstranit nástrojem "Odstranit" v části "Soustředěné hmoty" - "Vybrané" ovládacího stromečku.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.