0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vyztužení

Tato část slouží k zadávání podélné výztuže desky. Výztuž při horním okraji desky (u základové desky při spodním okraji) se zadává samostatně pro směry x a y. Výztuž lze definovat pomocí plochy nebo až dvou řad výztuže. Druhou řadu lze využít buď pro desku vyztuženou ve více vrstvách (každá vrstva má jiné krytí) nebo pro desku, kde je pravidelná výztuž desky doplněna nad sloupem příložkami (obě vrstvy mají stejné krytí).

V části "Schéma" lze nastavit, zda má být zadaná výztuž rozpočítána na běžný metr nebo na celou výpočtovou šířku desky (šířka sloupu + 3d na každé straně sloupu) dle článku 6.4.4. normy EN 1991-1-1. Pokud je výztuž zadána na běžný metr, bude celková plocha výztuže pro výpočet získána vynásobením zadané plochy a výpočtovou šířkou desky.

Část "Vyztužení"

Výztuž v hlavici u základových desek

U základových desek s hlavicí (patkou) se podélná výztuž v patce a desce často liší. Tento způsob vyztužení lze zohlednit i v programu.

Jiná podélná výztuž v desce a patce

V takovém případě je nutné přejít na záložku "Podélná výztuž v hlavici" v zadávacím rámu a zpřístupnit zadání jiné podélné výztuže odškrtnutím volby "Stejně jako v desce".

Zpřístupnění zadání jiné výztuže pro patku

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.