0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Edice 2023

Všechny programy

 • Tmavý režim zobrazení

Dimenzační programy

 • Kopírování úloh mezi soubory

Fin 2D, Fin 3D

 • Obálky pro složky deformací
 • Sestavování obálek dle délky trvání zatížení
 • Rozšířené možnosti popisů průběhů

Fin 2D

 • Možnost zadat výchozí hladiny pro popisky

Ocel

 • Posouzení trapézových plechů
 • Možnost zadat rozdílné klopné délky pro jednotlivé zatěžovací stavy
 • Složený průřez ze štětovnic

Beton

 • Možnost ovlivnit kresbu interakčního diagramu ve výstupech

Protlak

 • Vykreslení výztuže v půdorysu

Zatížení

 • Zatřídění seizmicity dle ČSN EN 1998-1
 • Více nastavení pro sumáře

Ocel požár, Dřevo požár, Beton požár

 • Vylepšené kreslení požární ochrany
 • Hromadné zadávání doby požární odolnosti

Dřevo požár

 • Rozšířené požární detaily

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.