0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet vzpěrných délek

Výpočet vzpěrných výšek se řídí odstavcem 5.5.1.2 normy ČSN EN 1996-1-1.

Vzpěrná výška stěny se stanoví dle vztahu

kde je:

hef

 • vzpěrná výška stěny

ρn

 • zmenšující součinitel s dolním indexem, který vyjadřuje způsob upevnění ztužované stěny

h

 • světlá výška stěny na výšku patra

Stěny podepřené pouze při dolním okraji

Pro zmenšující součinitel ρn u stěn podepřených pouze dole platí vztah

Stěny podepřené při dolním a horním okraji

Pro stěny podepřené nahoře a dole je zmenšující součinitel ρn  určen vztahem

Pokud je podepření nahoře a dole realizováno železobetonovými konstrukcemi z obou stran (případně z jedné strany se zapuštěním minimálně 2/3 tloušťky stěny) a pokud výstřednost působiště síly v hlavě stěny nepřekračuje 0,25násobek tloušťky stěny, stanoví se zmenšující součinitel takto:

Stěny podepřené při dolním a jednom svislém okraji

U stěn podepřených v úrovni  paty a podél jednoho svislého okraje je zmenšující součinitel ρn stanoven pomocí následujících pravidel:

Pokud platí

je zmenšující součinitel ρn určen vztahem

Pokud platí

je zmenšující součinitel ρn určen vztahem

kde je:

h

 • světlá výška stěny na výšku patra

l

 • délka stěny

ρ2

 • zmenšující součinitel pro stěny podepřené při dolním a jednom svislém okraji

Stěny podepřené při dolním, horním a jednom svislém okraji

U stěn podepřených v úrovni hlavy a paty a podél jednoho svislého okraje je zmenšující součinitel ρn stanoven pomocí následujících pravidel:

Pokud platí

je zmenšující součinitel ρn určen vztahem

Pokud platí

je zmenšující součinitel ρn určen vztahem

kde je:

h

 • světlá výška stěny na výšku patra

l

 • délka stěny

ρ3

 • zmenšující součinitel pro stěny podepřené při dolním, horním a jednom svislém okraji

Stěny podepřené podél tří okrajů s volným horním okrajem

U stěn podepřených v úrovni paty a podél obou svislých okrajů je zmenšující součinitel ρn stanoven pomocí následujících pravidel:

Pokud platí

je zmenšující součinitel ρn určen vztahem

Pokud platí

je zmenšující součinitel ρn určen vztahem

kde je:

h

 • světlá výška stěny na výšku patra

l

 • délka stěny

ρ3

 • zmenšující součinitel pro stěny podepřené podél tří okrajů s volným horním okrajem

Stěny podepřené podél čtyř okrajů

U stěn podepřených v úrovni hlavy a paty a podél obou svislých okrajů je zmenšující součinitel ρn stanoven pomocí následujících pravidel:

Pokud platí

je zmenšující součinitel ρn určen vztahem

Pokud platí

je zmenšující součinitel ρn určen vztahem

kde je:

h

 • světlá výška stěny na výšku patra

l

 • délka stěny

ρ4

 • zmenšující součinitel pro stěny podepřené podél čtyř okrajů

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.