0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dopočet C1 a C2

V tomto dialogovém okně lze provést dopočet konstant C1 a C2 z následujících veličin:

Modul přetvárnosti

  • modul deformace. Jedná se o vlastnost podloží (zeminy), lze získat ze zkoušek zeminy.

Poissonovo číslo

  • bezrozměrné číslo z intervalu (0;0,5). Jedná se o vlastnost podloží (zeminy).

Působící šířka

  • šířka, kterou působí prvek na podloží. Ve většině případů je tato hodnota rovna šířce prvku, v případě dodatečných roznášecích konstrukcí lze zadat i jiný rozměr.

Poměr H/b

  • poměr mezi hloubkou deformační zóny a působící šířkou prvku. Hloubka deformační zóny udává, jak hluboko v podloží se projevuje deformace od zatížení nosníkem. Běžné hodnoty tohoto poměru se pohybují mezi 1,5 a 5,0.

Více o výpočtu Winkler-Pasternakových konstant lze nalézt v teoretické části nápovědy v kapitole "Model podloží".

Dialogové okno "Dopočet C1 a C2"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.