0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přidat uzel

Toto okno slouží k zadání souřadnic jednotlivých uzlů větve. Jako první uzel větve (výjimkou je první uzel první větve v průřezu) je nutné vybrat číslo uzlu na některé, již existující, větvi. U následujících uzlů si lze zvolit, jak mají být zadány:

  • Zadat nový - poloha uzlu se zadá souřadnicemi [X,Y], zároveň je možné zadat tloušťku hrany, která v tomto uzlu končí (vede z předchozího uzlu do zadávaného)
  • Vybrat existující - jako poloha nového uzlu se použijí souřadnice již existujícího uzlu z jiné větve

Okno "Přidat uzel"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.