0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vyztužení

V tomto okně je možné zadat rozšířené parametry hlavní výztuže krátké konzoly. Oproti základnímu oknu programu je možné zadat druhou vrstvu výztuže a v obou vrstvách též druhý profil výztuže.

Pokud je zaškrtnuto políčko "Minimální krytí", program automaticky dopočítá minimální krytí výztuže jako součet minimálního krytí z dialogového okna "Krytí výztuže" (okno je dostupné tlačítkem "Upravit") a profilu svislých třmínků. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, je možné v poli "Krytí" zadat vlastní hodnotu krytí vrchní vrstvy výztuže.

Samotná výztuž v základní vrstvě výztuže se zadává profilem a počtem.

Po zaškrtnutí políčka "Vyztužení - druhá vrstva" je možné zadat druhou vrstvu tahové výztuže. Poloha vrstvy se zadává vzdáleností středu výztuže od horní hrany konzoly (na rozdíl vrchní od vrchní vrstvy, u které se zadává krytí).

Do první i druhé vrstvy je možné vložit i přídavnou výztuž z jiného profilu, než jaký má základní výztuž vrstvy. Zadávání se zpřístupní zaškrtnutím políčka "Druhý profil" před druhým řádkem vrstvy.

Přidání výztuže jiného profilu do vrstvy

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.