0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Parametry klopení

V první části "Působení klopení" dialogového okna lze nastavit, zda má být v tomto směru počítáno s vlivem klopení, a případně změnit základní délku prvku pro výpočet klopení l1 v aktuálním směru.

Část "Typ nosníku a uložení" umožňuje v souladu s tabulkou 6.1 normy ČSN EN 1995-1-1 vybrat, jakým způsobem je prvek ukotven na koncích a jak je uspořádáno zatížení. Na základě vybrané varianty se stanovuje poměr lef/l, tedy  poměr účinné a skutečné délky nosníku. Na výběr jsou následující varianty:

  • výchozí nastavení programu, způsob podepření ani charakter zatížení není zadán, efektivní délka není stanovena. Pokud je vybrána tato varianta, nemůže proběhnout výpočet.

  • tato varianta představuje prostě podepřený nosník zatížený konstantním momentem. Poměr lef/l je roven 1,0.

  • tato varianta představuje prostě podepřený nosník zatížený spojitým zatížením. Poměr lef/l je roven 0,9.

  • tato varianta představuje prostě podepřený nosník zatížený silou soustředěnou uprostřed rozpětí. Poměr lef/l je roven 0,8.

  • tato varianta představuje konzolu zatíženou spojitým zatížením. Poměr lef/l je roven 0,5.

  • tato varianta představuje konzolu zatíženou soustředěnou silou na volném konci. Poměr lef/l je roven 0,8.

Pro většinu variant je nutné též zadat polohu působícího zatížení vůči těžišti průřezu ("nahoře", "ve středu", "dole"). Toto nastavení zohledňuje poznámku a k tabulce 6.1 normy. V případě umístění zatížení při tlačeném okraji vazníku je efektivní délka lef zvětšena o hodnotu 2h, u zatížení při taženém okraji naopak zmenšena o 0,5h.

Při zadávání parametrů klopení je třeba pamatovat na fakt, že údaje v tabulce 6.1 normy platí pouze pokud je bráněno kroucení v podporách.

Okno "Parametry klopení"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.