0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatížení nosníku

Část "Zatížení" ovládacího stromečku slouží k rychlému vytvoření zatěžovacích případů včetně průběhů vnitřních sil. Pro větší přehlednost je zadávání zatížení rozděleno do čtyř záložek: "Zatěžovací stavy", "Zatížení", "Kombinace MSÚ" a "Kombinace MSP".

Veškeré zatěžovací stavy, zatížení a kombinace lze buď vkládat ručně nebo je lze vytvářet automaticky pomocí tlačítek "Generovat". Toto automatizované vkládání usnadňuje zadávání nejčastěji řešených případů.

Pokud jsou v této části provedeny jakékoliv změny, jsou veškeré výsledky a dříve zadané zatěžovací případy smazány a do programu jsou předány nové zatěžovací případy, které odpovídají průběhům vnitřních sil v jednotlivých kombinacích pro mezní stavy únosnosti resp. použitelnosti.

Záložky pro zadávání zatížení

Zatěžovací stavy

Nové zatěžovací stavy lze vytvářet automaticky pomocí tlačítka "Generovat" v okně "Generátor zatěžovacích stavů" nebo je lze vkládat ručně tlačítkem "Přidat". V tom případě zadávání probíhá v okně "Zatěžovací stav".

Zatížení

V této části lze do aktivního zatěžovacího stavu vkládat jednotlivá zatížení. Aktivní zatěžovací stav se vybírá v rozbalovacím seznamu v horní části dialogového okna.

Výběr aktivního zatěžovacího stavu

Do vybraného zatěžovacího stavu lze vložit nové zatížení tlačítkem "Přidat". Zadávání probíhá v samostatném okně "Zatížení", kde lze určit jak velikost, tak typ a umístění zatížení.

Pokud jsou zatěžovací stavy vygenerovány automaticky, jsou hodnoty zatížení převzaty z "Generátoru zatěžovacích stavů".

Kombinace MSÚ

Kombinace pro mezní stavy únosnosti jsou vytvářeny pro posouzení stavů, při kterých může dojít k ohrožení bezpečnosti konstrukce či osob. Zatěžovací stavy jsou v těchto kombinacích vynásobeny součiniteli zatížení, zohledňující případné odchylky skutečných zatížení od zadaných hodnot. Nové kombinace lze vkládat ručně tlačítkem "Přidat" (spustí se okno "Kombinace") nebo je lze vygenerovat automaticky v "Generátoru kombinací". Zadané kombinace si lze zkontrolovat v "Tabulce kombinací", která zobrazuje přehledný seznam všech kombinací.

Kombinace MSP

Kombinace pro mezní stavy použitelnosti slouží k posuzování stavů, které se týkají vzhledu konstrukce, pohody osob či funkce konstrukce za běžného užívání. Tyto kombinace využívají například k posouzení průhybu, výpočtu napětí či šířky trhlin (betonové konstrukce). Zadávání kombinací MSP probíhá dle stejných pravidel jako v případě kombinací MSÚ.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.