0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nosník

Úloha "Nosník" slouží ke komplexnímu posouzení vodorovného spojitého nosníku (trám, průvlak, vaznice apod.) na účinky zadaného zatížení či pro zadané průběhy vnitřních sil. Nosník může být namáhaný pouze jednoosým ohybem. Nosník může být posouzen jak na mezní stav únosnosti, tak použitelnosti.

Zadávací rám na úvodní obrazovce nosníku obsahuje zadávací pole, kde lze měnit celkovou délku prvku.

Zadávání vlastností nosníku se skládá z následujících částí ovládacího stromečku:

Práce s nosníky (vkládání, manipulace) je popsána v části "Ovládací stromeček".

Základní obrazovka nosníku

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.