0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přichýlit

Tento nástroj slouží k vzájemnému zarovnání dvou objektů uzly nebo hranami. Dva objekty lze k sobě přichýlit buď dvěma body nebo hranami.

Přichýlení dvěma body

Pokud je zvolena varianta "Přichýlit bod objektu k bodu objektu", je nutné zadat uzel (referenční bod) na zarovnávaném objektu a uzel (referenční bod) na objektu, ke kterému se má zarovnávaný objekt přichýlit. Zarovnávaný objekt se posune tak, aby referenční bod na tomto objektu měl identickou polohu s referenčním bodem na druhém objektu. Tato varianta je rychlejší, ale lze ji využít pouze v případě, že oba objekty budou mít po přichýlení alespoň jeden shodný uzel.

Přichýlení dvěma body

Přichýlení hranami

Přichýlení hranami je nutné použít v případech, kdy přichylované objekty nebudou mít žádný společný uzel. Přichýlení je provedeno na základě zadání polohy referenčních bodů v dialogovém okně "Přichýlit".

Dialogové okno "Přichýlit"

Referenční body na obou hranách mohou být zadány v procentech nebo v milimetrech, poloha může být měřena od počátku či konce hrany.

Přichýlení hranami

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.