0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet

Tato část slouží k výpisu spočítaných materiálových charakteristik. Program umí počítat průřezové charakteristiky dvěma způsoby:

  • Skutečné průřezové charakteristiky jsou spočteny jen z geometrických údajů a nemá na ně vliv druh ani počet materiálů.
  • Ideální průřezové charakteristiky mají význam u průřezů složených z částí z různých materiálů (např. ocel a beton). Ideální charakteristiky jsou přepočteny na jeden z použitých materiálů, který musí být zadán uživatelem. Výpočet ideálních charakteristik je proveden tak, aby se při tahu, tlaku a ohybu deformovaly všechny části průřezu společně. Vztažný materiál je možné zvolit v rozbalovacím seznamu v horní části zadávacího rámu.

Volba materiálu při výpočtu charakteristik ideálního průřezu

Způsob výpočtu průřezových charakteristik ideálního průřezu je popsán v teoretické části nápovědy.

Vykreslení výsledků na pracovní ploše

V náhledu průřezu na pracovní ploše jsou vykresleny následující výsledky:

  • poloha těžiště - těžiště průřezu se nachází v průsečíku os yt a zt (vykresleny čárkovanou čarou)
  • elipsa setrvačnosti - označen jako bod A
  • hlavní osy průřezu - tučné osy kreslené dvojčerchovanou čarou, označeny yh a zh

Vykreslení výsledků na pracovní ploše

Aktuální obrázek je možné překopírovat pomocí klávesové zkratky Ctrl+C nebo pomocí tlačítka "" v nástrojové liště do schránky Windows a vložit do jakéhokoliv dokumentu.

Výpis průřezových charakteristik

Spodní rám obsahuje tabulku se všemi průřezovými charakteristikami, které jsou pro průřez spočítány programem. Údaje v tabulce je možné kurzorem označit a překopírovat do jiného programu (textového editoru). V tabulce je dostupné po zmáčknutí pravého tlačítka myši kontextové menu, které obsahuje potřebné příkazy pro kopírování textu.

Více o výsečových a průřezových charakteristikách je uvedeno v teoretické části nápovědy.

Kontextové menu pro kopírování údajů z tabulky

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.