0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Prostupy

Tato část slouží k zadávání prostupů v desce. Vkládat lze libovolný počet prostupů, program automaticky na základě vzdálenosti od sloupu rozpozná, zda mají být uvažovány ve výpočtu či nikoliv. S prostupy lze pracovat dvěma způsoby: číselně (pomocí dialogových oken) nebo graficky.

Číselné zadávání

Číselné zadávání probíhá pomocí tabulky v zadávacím rámu. Obecné polygonální prostupy lze vkládat v dialogovém okně "Polygon", které lze spustit tlačítkem "Přidat polygon". Kruhové prostupy se zadávají tlačítkem "Přidat kruh". Samotné zadávání pak probíhá v okně "Kružnice".

Grafické zadávání

Pro grafické zadávání je nutné mít aktivní některý z módů v ovládacím stromečku. Poté se stává pracovní plocha aktivní pro danou činnost. Pro práci s prostupy jsou dostupné následující módy:

Přidávat - Polygon

  • Umožňuje vkládání polygonálního prostupu, každé kliknutí na pracovní ploše představuje jeden bod polygonu. Protože je nutné polygon uzavřít, musí být poslední bod polygonu shodný s počátečním bodem.

Přidávat - Kruh

  • Vkládá kruhové prostupy. První kliknutí určuje střed prostupu, druhé pak poloměr prostupu.

Upravit

  • V tomto režimu je možné upravovat existující prostupy. Pokud je kurzor na prostupu, kliknutí spustí dialogové okno pro úpravu prostupu. Pro polygonální prostupy se spouští okno "Polygon", pro kruhové prostupy okno "Kružnice".

Odstranit

  • V tomto režimu lze kliknutím odmazat libovolný prostup z konstrukce.

Aktivní režim pro zadávání kruhových prostupů na aktivní ploše

Při práci v grafickém režimu program automaticky zarovnává kurzor do mřížky. Toto chování lze upravit či vypnout v dialogovém okně "Možnosti". Dočasné vypnutí zarovnávání lze též zajistit stiskem klávesy "Ctrl" v průběhu práce.

Posun a kopírování

Pokud je nutné prostup(y) přesunout či překopírovat, je možné využít pomůcku "Posunout", která se nachází v ovládacím stromečku. Samotná manipulace s prostupy se zadává v samostatném okně "Posunout". Tato pomůcka může být použita pro aktivní, vybrané nebo všechny prostupy. Prostupy lze vybírat v tabulce v zadávacím rámu.

Část "Prostupy" projektu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.