0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace úseku průřezu

Pomocí tohoto okna lze zadat tvar a velikost průřezu daného úseku dílce. Základním parametrem úseku je "Počátek úseku", který určuje začátek úseku měřený od počátku dílce. Tento bod je pak zároveň koncovým bodem předcházejícího úseku. Pro informaci je též zobrazován konec úseku (tj. konec dílce nebo počátek následujícího úseku) a celková délka úseku.

Typ úseku

V této části lze zvolit typ úseku. Dostupné jsou tyto volby:zda dílec v daném úseku má konstantní průřez (varianta "Průřez") nebo je průřez po délce proměnlivý (varianta "Náběh").

  • Průřez - konstantní průřez po celé délce prvku
  • Náběh - průřez dílce je po délce proměnlivý. Geometrie náběhu je dána průřezem na začátku a konci úseku, v mezilehlých bodech se předpokládá lineární změna rozměrů.

Zarovnání

Tato část umožňuje ovlivnit způsob vykreslení úseku dílce vůči teoretické ose dílce. Zarovnání úseku slouží pouze pro grafické zobrazení prvku, zalomení těžišťové osy není ve výpočtech zohledněno.

Průřez

V této části se zadává tvar a rozměr průřezu. Zadávání probíhá v samostatném okně "Průřez", které se spouští tlačítkem "Základní". Pro úseky typu "Náběh" je nutné zadat průřez na začátku a konci úseku. Průřez na začátku a konci náběhu by měl být stejného typu. Náběh, ve kterém T-průřez přechází rozšiřováním stojiny do obdélníku, by měl být tedy zadán pomocí T-průřezu na začátku i konci, avšak koncový průřez by měl mít shodnou šířku pásnice i stojiny.

Pro začátek i konec náběhu je k dispozici nastavení "dle sousedního úseku", které automaticky převezme průřez z přilehlého úseku.

Okno "Editace úseku průřezu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.