0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Topologie

Tato část slouží k zadání tvaru průřezu. Geometrie průřezu může být zcela libovolná, je možné kombinovat různé materiály, počet částí průřezu není omezen. Ovládací stromeček v části "Topologie" je rozčleněn do částí dle typů objektů, z kterých se průřez může skládat:

  • Profily - tato část slouží pro vkládání profilů z přednastavené databáze průřezů
  • Tvary - v této části je možné zadat části průřezu za pomoci obecného polygonu
  • Otvory - v této části je možné vložit libovolný otvor do profilu či tvaru
  • Úpravy - v této části jsou umístěny nástroje pro manipulaci s objekty (kopírování, zrcadlení, mazání vrcholů apod.)

Při tvorbě průřezu je nutné dbát na zásady modelování.

Po zadání geometrie je možné přejít do části "Výpočet", kde jsou vypsány spočítané průřezové charakteristiky.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.