0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vlastnosti hrany

V tomto okně je možné změnit tloušťku hrany. Tato úprava může být provedena pro jednu aktuální hranu, pro všechny hrany v průřezu či pro více vybraných hran.

Okno pro úpravu tloušťky hrany

Pokud je třeba změnit tloušťku jen u některých (vybraných) hran, je nutné nejprve zapnout režim pro výběr hran a hrany na pracovní ploše vybrat. Režim výběru se zapne tlačítkem "Vybírat hrany" v nástrojové liště nad pracovní plochou. Poté již je možné vybírat hrany graficky kurzorem na pracovní ploše. Vybrané hrany jsou na ploše zvýrazněny zelenou barvou. Při výběru hran je možné využít nástrojovou lištu "Výběry".

Tlačítko "Výběr hran"

Alternativně je možné vybírat hrany i pomocí tlačítek v prvním sloupečku tabulky ve spodní části okna programu.

Tlačítka pro výběr hran v tabulce

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.