0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Volba normy

Toto okno slouží k volbě návrhové normy a odpovídající národní přílohy, případně též ke změně dílčích součinitelů. V programu jsou dostupné dvě návrhové normy: "EN 1995-1-1" a "ČSN 73 1702".  Pro normu "EN 1995-1-1" jsou dostupné různé národní přílohy a též varianty "Uživatelská" a "Standardní EC".  Volba "Standardní EC" provádí výpočet dle základního znění návrhové normy, tedy bez žádné národní přílohy. Volba "uživatelská" umožňuje zadat vlastní hodnoty dílčích součinitelů γM pro jednotlivé typy materiálů (rostlé a lepené lamelové dřevo, materiály na bázi dřeva) při základních návrhových situacích a pro mimořádné návrhové kombinace. Hodnoty vycházejí z kapitoly 2.4.1 normy EN 1995-1-1 (tabulka 2.3).

Použití těchto součinitelů je popsáno v kapitole "Mezní stav únosnosti" teoretické části nápovědy.

Tlačítko "Výchozí" po stisknutí nabízí rozbalitelný seznam s následujícími možnostmi:

Převzít výchozí nastavení

  • Nastaví parametry dialogového okna dle výchozích nastavení

Uložit nastavení jako výchozí

  • Převezme aktuální parametry jako nové výchozí nastavení

Okno "Volba normy"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.