0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Materiál

V této části je možné zadat materiály, které budou použity při posuzování daného dílce. Zadání materiálu je možné po stisknutí tlačítka "Materiál" v zadávacím rámu. Tímto tlačítkem se spustí dialogové okno "Materiály". Kromě tlačítka pro zadávání materiálů obsahuje zadávací rám též přehled zvolených materiálů (beton, podélná výztuž a smyková výztuž) včetně jejich základních charakteristik.

Posouzení prostého betonu

Při posouzení průřezu z prostého betonu jsou dostupné následující ovládací prvky:

Materiál

Vlastní

Započítat tažený beton

  • Nastavení, které určuje, zda má být při výpočtu únosnosti uvažována i ta část tažené oblasti průřezu, kde napětí nepřekročilo mez pevnosti v tahu.

Pokud je dílec načten z konstrukce vytvořené ve Finu 2D nebo Finu 3D, je základní materiál dílce (beton) načten z tohoto programu. Materiály pro výztuž však musí být zvoleny zde.

Část "Materiál" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.