0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vlastnosti soustředěné hmoty

V tomto dialogovém okně je možné upravovat vlastnosti soustředěné hmoty. Soustředěné hmoty se využívají při dynamických výpočtech (zjištění vlastních tvarů konstrukce). Soustředěnou hmotou rozumíme přídavnou hmotnost, která přímo nesouvisí se zadanou konstrukcí, avšak má přímý vliv na dynamické chování konstrukce (například stroje apod.). Zadat lze následující parametry:

M

  • přídavná hmotnost

dx

  • výstřednost (excentricita) ve směru globální osy x vůči vztažnému styčníku

dy

  • výstřednost (excentricita) ve směru globální osy y vůči vztažnému styčníku

dz

  • výstřednost (excentricita) ve směru globální osy z vůči vztažnému styčníku

Hmotnost, která přímo nesouvisí se zadanou konstrukcí, má však vliv na dynamické chování konstrukce, lze do programu zavést pomocí soustředěných hmot. Zadanou hmotu (hmotnost) přiřazujeme do uzlových bodů (styčníků). Program přitom umožňuje uvažovanou hmotu vzhledem k danému uzlovému bodu dále vystředit.

Dialogové okno "Vlastnosti soustředěné hmoty"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.