0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přenést vlastnosti

Tento nástroj slouží k překopírování vlastností vzorového styčníku vybraným styčníkům. Základním předpokladem je, že v konstrukci je minimálně jeden vybraný styčník (zvýrazněn zelenou barvou na pracovní ploše). Po přepnutí stromečku do režimu "Styčníky" "Vybrané" "Přenést vlastnosti" se zobrazí v zadávacím rámu okno, v kterém je možné vybrat vzorový styčník. Vlastnosti tohoto styčníku bude možné překopírovat na vybrané styčníky. Výběr potvrdíme tlačítkem "OK". Výběr vzorového styčníku je možné provést i graficky kurzorem přímo na pracovní ploše.

Výběr vzorového styčníku

V následujícím okně si lze vybrat, jaké vlastnosti budou přeneseny vybraným styčníkům. Od vzorového styčníku lze přenést jednu ze souřadnic určujících polohu (dojde tak k zarovnání bodů do plochy kolmé k dané ose), způsob podepření (včetně lokálního souřadného systému) a zatížení zadané ve všech či pouze v aktuálním zatěžovacím stavu. Pokud je součástí programu Fin 3D též modul "Dynamika", je možné pomocí tohoto nástroje též kopírovat zadané soustředěné hmoty.

Dialogové okno "Přenos vlastností styčníku"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.