0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Podpory

Podepření styčníků se skládá ze šesti složek: lze bránit posunu ve směru globálních os X, Y a Z a natočení kolem os X, Y a Z. Podepření se zadává zaškrtnutím políčka "bráněno" u příslušného řádku. Na pracovní ploše je podepření v daném směru znázorněno úsečkou ve směru osy. Pokud jsou ve směru osy zobrazeny úsečky dvě, je zabráněno natočení kolem dané osy. Pokud je zabráněno jak posunu ve směru dané osy, tak natočení kolem této osy, je tento způsob podepření znázorněn třemi úsečkami v daném směru. Ukázka symbolů podpor:

  • Styčník není podepřen žádným způsobem

  • Ve styčníku je bráněno posunu ve směru os X, Y a Z. Natočení povoleno ve všech směrech (pevný kloub).

  • Ve styčníku je bráněno natočení ve všech směrech (X, Y a Z). Posun je volný.

  • Ve styčníku je bráněno posunu a natočení ve všech směrech (vetknutí).

Nejčastěji používané druhy podepření (nepodepřený styčník, posuvný kloub, kloub a vetknutí) lze rychle nastavit pomocí tlačítek pod náhledem styčníku. Tlačítka jsou označena příslušnými značkami.

Pomocí tlačítka "Speciální" lze spustit dialogové okno "Speciální vlastnosti styčníku", které umožňuje zadání nestandardních způsobů podepření, například pružných podpor.

Způsoby podepření jsou popsány v kapitole "Podpory styčníků" teoretické části nápovědy.

Vlastnosti podepření

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.