0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Principy výpočtu požární odolnosti

Program provádí posouzení požární odolnosti dřevěných prvků stavebních konstrukcí podle Eurokódu EC5, konkrétně podle normy ČSN EN 1995-1-2. Posuzuje se tzv. zbytkový průřez v čase požadované požární odolnosti prvku. Zbytkovým průřezem je myšlen průřez, jehož rozměry jsou zmenšené o hloubku zuhelnatění. Posuzují se prvky namáhané osovou silou, posouvajícími silami a ohybovými momenty.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.