0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Oslabení

V této části zadávacího stromečku lze zadat úseky, ve kterých je průřez oslaben otvory pro spojovací prostředky. Oslabení se vkládají v jednotlivých úsecích pomocí tlačítka "Přidat". Samotné zadávání probíhá v samostatném okně "Oslabení řezu", ve kterém lze zadat počátek úseku, jeho délku a velikost a polohu oslabení. Úpravy jednotlivých úseků lze provádět tlačítky "Upravit" a "Odstranit".

Jednotlivé úseky jsou zobrazovány též graficky na aktivní pracovní ploše. Dvojklikem na libovolný úsek lze spustit odpovídající okno pro úpravu vlastností úseku.

Zadaná oslabení zmenšují průřezové charakteristiky, avšak únosnost oslabeného průřezu může být vyšší, neboť pro výpočet únosnosti je použita mez pevnosti fu. Tato problematika je více popsána v kapitole "Oslabení průřezů" teoretické části nápovědy.

Část "Oslabení" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.