0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Geometrie

V tomto režimu zadávacího stromečku se nastavují základní geometrické charakteristiky úlohy:

Geometrie

Tato část obsahuje volbu konstrukce, typu detailu a tloušťku desky. Volba "Konstrukce" určuje, zda se jedná o posouzení protlačení stropní nebo základové desky. Dále jsou k dispozici následující konstrukční detaily:

Vnitřní sloup

  • Základní detail sloupu uprostřed desky

Obvodový sloup

  • Detail sloupu, který se nachází v blízkosti jedné hrany desky. Je nutné zadat hodnotu a1, tj. vzdálenost okraje sloupu od hrany desky. Program automaticky vyhodnotí, zda má okraj desky vliv na únosnost.

Rohový sloup

  • Detail sloupu v rohu desky, tj. v blízkosti dvou hran desky. Je nutné zadat hodnoty a1a2, tj. vzdálenosti okraje sloupu od hran desky. Program automaticky vyhodnotí, zda mají okraje desky vliv na únosnost.

Konec stěny

  • Ukončení stěny v desce. Je nutné zadat tloušťku stěny b.

Roh stěny

  • Detail kolmého zalomení půdorysu stěny. Je nutné zadat tloušťku stěny b.

Sloup

Zde se zadává geometrie sloupu. Na výběr jsou dvě možnosti zadání:

Základní

  • Tato volba umožňuje výběr průřezu sloupu z přednastavené databáze průřezů. K dispozici jsou základní tvary jako například obdélník, kruh, T-profil, I-profil apod.

Obecný

Část "Geometrie" projektu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.