0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Podpory styčníků

Podpory styčníků zajišťují upevnění konstrukce jako celku. Je možno je umisťovat jak do styčníků absolutních, tak i do styčníků relativních.

Typy podepření

Styčníky mohou být v každém ze svých šesti stupňů volnosti buď uvolněny, pak je v tomto směru zcela umožněn pohyb styčníku, nebo mohou být podepřeny dvojím způsobem: pevně nebo pružně. Pevné podepření znamená úplné zabránění pohybu styčníku. Je zde nulová deformace a jako odezva na zabránění deformací tu vzniká reakce. V pružně podepřeném styčníku je deformaci zabráněno jen částečně. Tuhost podpory je charakterizována hodnotou pérové konstanty k. V takovéto podpoře se část energie realizuje jako deformace a část přechází do reakce v pružině. Při zadávání velikosti pérové konstanty k je třeba dodržet nastavené jednotky.

Natočení podpor

Podpory styčníků je možno libovolně natáčet. K natočení podpory je třeba nejprve styčníku vytvořit souřadný systém styčníku. Je-li souřadný systém styčníku vytvořen, určíme jako speciální parametr styčníku, že podpora má sledovat směry os tohoto souřadného systému a nikoli systému globálního. Pro styčník lze pak natočení podpory měnit přepínáním mezi souřadným systémem styčníku a globálním souřadným systémem, tedy přepínat mezi dvěma natočeními. Pro zadání jiné hodnoty natočení je nutno zadat nový souřadný systém styčníku. Výše uvedené platí pro program Fin 3D.

V programu Fin 2D natočíme podporu v rovině zadáním úhlu.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.