0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Geometrie

Tato část slouží k zadání uzlů na nosník. Jako uzly lze vložit různé druhy podpor, vnitřní klouby či pouhé výpočtové body, v kterých potřebujeme znát přesné výsledky posouzení. Uzly se vkládají a upravují pomocí tabulky v zadávacím rámu. Samotné zadávání a úpravy vlastností uzlů probíhají v samostatném okně "Editace uzlu", které se spouští pomocí tlačítek "Přidat" a "Editovat".

Pokud jsou podpory zadány i v krajních uzlech, lze v části "Popis geometrie krajních podpor" zadat odsazení těchto podpor. To umožňuje volit  vzdálenost okraje podpory (například pro redukci ohybových momentů) od podpory ve statickém schématu při současném zachování celkové šířky podpory.

Pracovní plocha obsahuje aktivní kóty, pomocí kterých lze měnit polohu a velikost podpor bez nutnosti otvírat příslušná dialogová okna.

Část "Geometrie" posouzení dílce

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.