0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Sníh

Protokol o zatížení sněhem slouží ke stanovení zatížení sněhem na určitý typ konstrukce. Na základě vybrané sněhové oblasti, typu konstrukce a dalších doplňujících parametrů program vypíše charakteristické i návrhové hodnoty zatížení na konstrukci včetně přehledného nákresu. Všechny tyto údaje se zadávají v okně "Editace zatížení sněhem", které se automaticky spustí po založení protokolu typu "Sníh". Výsledné hodnoty jsou uvedeny jako plošné zatížení v kN/m2. Převod na prutové či bodové zatížení lze provést lokalizací.

Pro další práci s protokolem jsou dostupné následující tlačítka:

Upravit

Lokalizuj

  • Pomocí tlačítka "Lokalizuj" lze z aktuálního protokolu odvodit hodnoty zatížení na prutový či bodový prvek. Odvození probíhá zadáním zatěžovací šířky respektive plochy. Výsledkem jsou hodnoty zatížení v kN/m, případně kN. Vlastnosti a typ lokalizace se zadávají v okně "Lokalizace zatížení".

Postupy použité ve výpočtech zatížení sněhem jsou popsány v teoretické části nápovědy v kapitole "Zatížení sněhem".

Nástroje pro úpravu protokolu o zatížení sněhem

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.