0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace výztuže

Toto okno slouží k zadávání smykové výztuže proti protlačení sloupu. V rámci jedné řady výztuže se zadává vzdálenost řady od sloupu, počet výztuže a její profil. Počet výztuže vždy znamená počet střihů, a to i v případě výztuže pomocí ohybů. Pokud se tedy výztuž skládá z oboustranných ohybů, je počet vložek roven polovině zadaného počtu. Pokud je nastaveno "Kontrolovat konstrukční zásady" v rámu "Výpočet", program kontroluje minimální počet výztuže v řadě (dodržení minimální vzdálenosti mezi výztuží).

Dialogové okno "Editace výztuže"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.