0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Obálka

Toto dialogové okno umožňuje zadat respektive upravovat vlastnosti obálky vnitřních sil, ohybových momentů a reakcí. Obálkou rozumíme průběh extrémních hodnot dané veličiny, které jsou vybírány ze zadaného seznamu kombinací (zatěžovacích stavů). Pro každý bod na průběhu tedy platí, že vykreslená hodnota veličiny (síly, ohybového momentu) není překročena v žádné z vybraných kombinací (zatěžovacího stavu).

V levé části okna je zobrazen kompletní seznam dostupných kombinací (zatěžovacích stavů), z kterého lze vybírat kombinace (zatěžovací stavy) do obálky. Výběr je možné provádět pomocí políčka před každou položkou případně pomocí tlačítek v nástrojové liště vpravo od seznamu. Tato tlačítka slouží k rychlému výběru více kombinací:

Všechny

  • vybere všechny kombinace (zatěžovací stavy) ze seznamu

Žádné

  • zruší výběr všech kombinací v seznamu

Inverzní

  • vybere kombinace, které vybrány nebyly a zruší výběr u kombinací, které vybrány byly

Původní

  • nastaví takový výběr kombinací, který byl v dialogovém okně při jeho spuštění

Od - do

  • umožňuje výběr intervalem dle čísla kombinace

Vnitřní síly a Reakce

Rámy "Vnitřní síly" a "Reakce" umožňují ovlivnit vykreslování obálek vnitřních sil a reakcí v podporách. Je možné zvolit, zda se mají vykreslovat pouze kladné či záporné extrémy nebo obě hodnoty najednou. Část "Klíč obálky" určuje, zda se má vykreslit obálka pro všechny vnitřní síly či složky reakcí (varianta "Vše") nebo pouze obálka pro vybranou složku či sílu a u ostatních složek a veličin se pouze vykreslí hodnoty z kombinace (zatěžovacího stavu), v které se extrém klíčové složky vyskytuje.

Výběr kombinací do obálky

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.