0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Určení vzpěrných délek

Toto dialogové okno umožňuje výběr součinitele pro stanovení účinné délky prvku při výpočtu vzpěru. Pokud je zaškrtnuta volba "Jiná délka prvku", je možné zadat základní délku pilíře pro výpočet vzpěrné délky, než jaká je uvedena na úvodní obrazovce úlohy. Výběr typů uložení vychází z obecných teorií pro posouzení vzpěru. Poslední varianta umožňuje zadání libovolného součinitele vzpěrné délky.

Okno "Určení vzpěrných délek"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.