0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Verze 4

Verze 4 programu "Fin EC" byla vydána 31.10.2014. Obsahuje následující novinky:

Nový program Beton požár

 • Posouzení požární odolnosti betonových průřezů dle EN 1992-1-2
 • Stanovení průběhu teplot po průřezu a ve výztuži
 • Libovolný způsob namáhání (normálové a smykové síly, ohybové a kroutící momenty)
 • Volba teplotní křivky
 • Mimořádné i základní zatěžovací případy
 • Možnost importu sil ze souboru *.csv či *.txt
 • Posouzení Metodou izotermy 500°C nebo Zónovou metodou
 • Možnost načtení projektů z programů "Beton 2D" a "Beton 3D"

Fin 2D, Fin 3D

 • Dílce s vyloučeným tahem či tlakem
 • Výpočet hodnot průhybů i mezi styčníky
 • Automatické ukládání v průběhu práce
 • Kopie zatěžovacího stavu včetně zadaného zatížení
 • Zadávání zatížení v lokálním souřadném systému průřezu pro Fin 3D

Betonový výsek

 • Pružné podpory, vnitřní klouby, výpočtové body
 • Náběhy

Beton 2D, Beton 3D

 • Zadání efektivního poměru modulů pružnosti pro posouzení napětí
 • Vykreslení průběhů napětí a deformací po průřezu

Zatížení

 • Obálka zatížení větrem na střechu
 • Silová lokalizace klimatických zatížení (výpočet kotvení)

Ocel

 • Zadávání vzpěrné křivky
 • Plastické posouzení pro obecné průřezy vytvořené v programu Průřez
 • Vykreslení efektivního průřezu pro IV. třídu

Zdivo

 • Nové posouzení stěny a pilíře
 • Zatěžovací případ stěna/pilíř
 • Výpočet efektivní tloušťky zdi

Další vylepšení

 • Nápověda ke všem programům
 • Krycí list pro tisk jednostránkových výstupů v dimenzačních programech
 • Dřevo – materiály na bázi dřeva
 • Dřevo požár – posouzení složených průřezů
 • Průřez – import DXF

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.