0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dílec

Úloha "Dílec" slouží k posouzení prutového prvku (např. sloup, trám, průvlak) na zadané průběhy vnitřních sil. Dílec může být rozdělen na libovolný počet částí s různými parametry vzpěru a klopení.

Na úvodní obrazovce k dílci lze nastavit následující údaje:

Délka prvku

  • celková délka prvku zadaná v metrech

Mezní štíhlost

  • umožňuje zadat mezní štíhlost prvku a kontrolovat ji v průběhu posouzení

Třída provozu

  • umožňuje zadat třídu provozu dle kapitoly 2.3.1.3 normy ČSN EN 1995-1-1 pro daný dílec. Základním parametrem pro rozdělení je relativní vlhkost okolního vzduchu. Tato třída provozu má vliv na volbu součinitele kmod (více v kapitole "Materiálové charakteristiky" teoretické části nápovědy).

Zadávání vlastností dílce se skládá z následujících částí:

Práce s dílci (vkládání, manipulace) je popsána v části "Ovládací stromeček".

Základní nastavení pro dílec

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.