0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Oslabení řezu

Toto okno slouží k zadání oslabení řezu, které je způsobeno otvory pro spojovací prostředky. Otvory lze zadat ve všech stěnách průřezu. Zadává se počet otvorů, průměr, rozteč a odsazení od kraje stěny. Schéma, na kterém jsou zobrazeny všechny zadávané hodnoty, je umístěno ve střední části okna. Pravá část obsahuje náhled na oslabený průřez, který se aktualizuje vždy po změně zadání. Oslabení je omezeno tak, že průřez, který je symetrický, zůstane symetrický i po oslabení. Nelze tedy například oslabit různě levou a pravou část pásnice I-profilu. Pokud otvory obsahují výplň, lze tento fakt zohlednit přepínačem "Výplně otvorů". Tyto otvory nebudou uvažovány při posouzení namáhání osovou silou a ohybovým momentem, pokud se ocitnou v tlačené oblasti průřezu.

O této problematice pojednává též kapitola "Oslabení průřezů" teoretické části nápovědy.

Tlačítkem "Nuluj" lze vymazat všechna zadaná oslabení.

Dialogové okno "Oslabení řezu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.