0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<points>

Tato část obsahuje informace o jednotlivých styčnících (bodových prvcích) v konstrukci. Jedná se o povinnou součást XML souboru. Každý styčník v této části je označen elementem <point>. Rozsah atributů se liší dle typu styčníku:

Absolutní styčníky

Absolutní styčníky mohou obsahovat následující atributy:

id

 • unikátní identifikační číslo styčníku (povinný údaj)

x

 • souřadnice styčníku ve směru osy x globálního souřadného systému. Nepovinný údaj. Pokud není zadán, je použita souřadnice x=0.

y

 • souřadnice styčníku ve směru osy y globálního souřadného systému. Nepovinný údaj. Pokud není zadán, je použita souřadnice y=0.

z

 • souřadnice styčníku ve směru osy z globálního souřadného systému. Nepovinný údaj. Pokud není zadán, je použita souřadnice z=0.

support

 • číslo způsobu podepření, které odpovídá ID způsobu podepření v části <supports>. Povolené hodnoty jsou též "joint" (kloubová podpora) a "fixed" (vetknutí). Nepovinný údaj.

coordinateSystem

 • číslo lokálního souřadného systému, který určuje natočení podpor vůči globálnímu souřadnému systému. Hodnota odpovídá ID lokálních souřadných systémů v části <coordinateSystems>. Nepovinný údaj.

Relativní styčníky

Relativní styčníky mohou obsahovat následující atributy:

id

 • unikátní identifikační číslo styčníku (povinný údaj)

line

 • číslo vztažného dílce, odpovídá ID dílce v části <lines> (nepovinný údaj)

fromStart/ fromEnd

 • atributy, které určují polohu relativního styčníku na dílci včetně počátku měření. Pokud je použit atribut "fromStart", je poloha styčníku měřena od počátku dílce. Při použití atributu "fromEnd" je poloha měřena od koncového styčníku dílce. Hodnota atributu určuje vzdálenost od referenčnío bodu. Pokud je hodnota zadána včetně znaku %, jedná se o poměrnou vzdálenost v procentech, pokud je hodnota jako samostatné číslo, považuje se za vzdálenost v metrech. Povinný údaj.

support

 • číslo způsobu podepření, které odpovídá ID způsobu podepření v části <supports>. Povolené hodnoty jsou též "joint" (kloubová podpora) a "fixed" (vetknutí). Nepovinný údaj.

coordinateSystem

 • číslo lokálního souřadného systému, který určuje natočení podpor vůči globálnímu souřadnému systému. Hodnota odpovídá ID lokálních souřadných systémů v části <coordinateSystems>. Nepovinný údaj.

Do programů "Fin 2D" a "Fin 3D" lze načíst soubory, které obsahují minimálně dva absolutní styčníky.

Část <points>, která obsahuje dva absolutní a tři relativní styčníky

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.