0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vlastnosti zatížení styčníku

Toto okno umožňuje zadat či upravit hodnoty zatížení styčníku. Zadávané veličiny se liší dle kódu zatěžovacího stavu, do kterého se zatížení vkládá.

V zatěžovacích stavech s kódem "silové" lze vkládat zatížení silami a ohybovým momentem. Zadávání sil na styčník se provádí samostatně pro směr Y a Z (souřadné osy globálního souřadného systému). Znaménková konvence pro zadávání je zobrazena na náhledu v pravé části okna.

V zatěžovacích stavech s kódem "deformační" je možné zadávat pouze zatížení poklesem (natočením) podpory. Z tohoto důvodu je možné v těchto zatěžovacích stavech zadávat zatížení pouze na styčníky s podporou.

Dialogové okno "vlastnosti zatížení styčníku"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.